Oblici i dimenzije bazena su : okrugli, pravokutni i ovalni dužine od 2,50 do 10,70 metara, širine od 1,50 do 6,30 metara i dubine od 0,50 do 2,00 metra. Rok isporuke i ugradnje bazena je maksimalno 6 – 8 tjedana od dana narudžbe. Bazeni se, također ugrađuju i na betonske podloge – terase i u kamenjar. Garancija 10 godina na bazen, a 2 godine na tehniku.

Copyright 360split.com Dodatne informacije